شیرماهی

  130,000 تومان

  صبیتی ( چندال )

  ماهی پله (مزلک)

  ماهی چنگو دم زرد ( دوولمی/شیرنیزه/باراکودا )

  ماهی چنگو( دوولمی/شیرنیزه/باراکودا )

  ماهی حلوا سفید (زبیدی)

  ماهی حلوا سیاه

  130,000 تومان 100,000 تومان

  ماهی راشگو

  ماهی زبان (گاوی)

  ماهی زبان قرمز

  ماهی سرز ( وهر ، زمین کن )

  ماهی شانک

  ماهی شوریده

  135,000 تومان 120,000 تومان

  ماهی قباد

  ماهی کفشک

  110,000 تومان

  میگو پلویی ( ریز ) پاک شده

  41,000 تومان